Min vision

Videnskabelig og faglig baggrund

Virksomheder jeg har løst opgaver for

Glade og tilfredse kunder

+

Glade og tilfredse kunder

Iværksætter drømmen

Iværksætter drømmen

For 25 år siden drømte jeg om at blive selvstændig, men jeg vidste faktisk ikke hvordan og med hvad. Jeg startede min karriere ved at forsøge at blive revisor, men det var ikke min genizone. Derefter forsøgte jeg at gå andre karriereveje, men intet af det gav mig muligheden for og rammen til at bruge det, jeg har i mig. Først efter at have rejst jorden rundt og havde taget fem uddannelser kunne jeg se lysende klart, at jeg ville lave en uddannelse og arbejde med både menneskelig udvikling, business og virksomheder.  I dag er jeg forfatter, foredragsholder, uddannelsesleder, international succes- og markedsføringscoach, teamleder og passioneret produktudvikler.

min Vision

Jeg hedder Liselotte Ellegård og min vision er at hjælpe selvstændige, ledere, medarbejdere og teams til at arbejde ud fra flow tilstanden og til at realisere talenter og styrker, så det bliver muligt at bidrage med excellent arbejde og fortsat at ekspandere – Uden at gå på skadelige kompromiser af nogen art.
Det sker på den ene side ved at få alle parametre fra positiv psykologis trivselsmodel i spil:
Positive emotioner, engagement, relationer, mening og formål samt præstationer forstået som mestring og succes.
Og på den anden side sker det ved bevidsthedsudvikling og ved at have både hjerne, krop og sjæl med i arbejdet.
Gennem min egen mangeårige meditationstræning, intense studier af meditationen og dens virkning på hjernen og arbejdspræstationer samt bevidsthedstræning med medarbejdere, ledere, business-kursister og studerende på min uddannelse, er meditation blevet en af mine 3 vigtigste nøgler til at skabe succes og til at gøre arbejde til en kilde til lykke både for andre og mig selv.

 

 

min Vision

Jeg hedder Liselotte Ellegård og min vision er at hjælpe selvstændige, ledere, medarbejdere og teams til at arbejde ud fra flow tilstanden og til at realisere talenter og styrker, så det bliver muligt at bidrage med excellent arbejde og fortsat at ekspandere – Uden at gå på skadelige kompromiser af nogen art.
Det sker på den ene side ved at få alle parametre fra positiv psykologis trivselsmodel i spil:
Positive emotioner, engagement, relationer, mening og formål samt præstationer forstået som mestring og succes.
Og på den anden side sker det ved bevidsthedsudvikling og ved at have både hjerne, krop og sjæl med i arbejdet.
Gennem min egen mangeårige meditationstræning, intense studier af meditationen og dens virkning på hjernen og arbejdspræstationer samt bevidsthedstræning med medarbejdere, ledere, business-kursister og studerende på min uddannelse, er meditation blevet en af mine 3 vigtigste nøgler til at skabe succes og til at gøre arbejde til en kilde til lykke både for andre og mig selv.

Videnskabelig og faglig baggrund

 

Uddannet i mindfulness, ledelse, neuro- og organisationspsykologi fra Cand.Pæd.Psyk. studiet

Aarhus Universitet

 • Mindfulness og dens virkning på hjernen, medarbejdere og virksomheders praksisudvikling
 • Effektmåling af mindfulness i dansk virksomhed (Kvadrat A/S) med særlig fokus på samarbejde, fokus, koncentration, pc-arbejde og stress
 • Mindfulness og ledelse
 • Positiv psykologi
 • Læring og ledelse i organisationer – ledelsesværktøjer
  – kritisk psykologi
 • Meningsledelse – mening i arbejdslivet
 • Ledelsesbaseret coaching –  moderne ledelsesformer – organisationspsykologi
 • 360 graders lederevaluering og moderne
  styringsteknologier
 • Effektmåling, kvantitative og kvalitative undersøgelses-
  metoder – udvikling af praksis
 • Mindfulness, læring og relationskompetence
 • Kognitionspsykologi og hjerneforskning
 • Udviklingspsykologi
 • Konflikthåndtering og empati
Træning og uddannelse i markedsføring og succes coaching

ved psykolog, forfatter og succescoach Gina Devee, USA Santa Barbara

Uddannet stresscoach

Ved Cheflæge Jørgen Lund, Cand. og Jur. Kim Steen Nielsen, Stressklinikken Hellerup.

Uddannet til psykoterapeut

Ved Cand.Psyk. Niels Hoffmeyer. Herunder mindfulness, kognitiv terapi og coaching.
www.gestaltanalyse.dk/instituttet (nu lukket)

Mindfulness-uddannelse – Teori og praksis
 • 1 års MBSR træning ved underviser og cand.psyk.
 • Helge Lassen 1 års procesorienteret mindfulness-træning ved Cand. Psyk. Helge Lassen.
 • 11 års egen mindfulness-træning og supervision ved Cand. Psyk. Helge Lassen.
VPG-Voksenpædagogik, Kommunikation og Konfliktløsning

ved Cand.Psyk. Helge Lassen

Fysiurgisk massøruddannelse

ved Fysiurgisk Massør Michael Langlo.
www.michael-langlo.dk (nu Sundhedspartner.dk)

Uddannet lærer

På Århus Dag- og Aftenseminarium

Kandidatsuppleringskursus, Aarhus Universitet
 • Pædagogisk Psykologi
 • Videnskabsteori og Metode
Efteruddannelse mindfulness-træning 2011

Ved Mark Williams, Susan Bogels, Ruth Baer.

Efteruddannelse om Mindfulness I arbejdsliv 2013

Ved Shauna Shapiro og Jeremy Hunter.

Efteruddannelse i Mindfulness og ledelse 2011

Med b.la. Dr. Allan Wallace

Løbende opdatering i mindfulness-forskning 2012

Ved Lone Fjordback og Richard Davidson

AArhus universitet

Løbende opdatering i nyeste viden om virkningen af Mindfulness i virksomheder, 2011

Konference med bl.a lederen fra Carlsberg

High Performance Academy,USA

Kursus ved Brendon Burchard.

Experts Academy, San José, USA

Kursus ved Brendon Burchard.

Mindfulness-retreats
 • Retreat ved Eckhart Tolle
 • Egne retreats i Skotland, Irland, England, Sydfrankrig, USA og Danmark ca. 2 gange årligt
Supervision

ved Cand.Psyk. Helge Lassen.

virksomheder jeg har løst opgaver for

Abena A/S, Aabenraa

Systime A/S, Århus

Stibo A/S, Højbjerg

Rambøll A/S, Århus

Vestas A/S, Århus

Sahva, Århus

TRYG Forsikring, Ballerup

Kvadrat A/S, Ebeltoft

TOP Danmark, Aalborg, Herning og Viby J

Jobkonsortiet

Workshop for ledere fra Radisson Blu, Jobkonsortiet og Hotel Trinity

 

Ikast Kommune

Personaletræning i flere afdelinger, bl.a. Fyrtoppen og Egely

 

Mindstairs, Århus

Mindfulness-instruktør og jobcoach.
Jobsøgningskursus for ledige, undervisning i motivation og personlig afklaring, individuel jobcoaching og mindfulness som redskab til stresshåndtering.

 

Favrskov Kommune og Århus Kommune

Arbejdsmarkedsrettet Mindfulness-forløb for sygemeldte.
Mindfulnessforløb, vejledning og afklaring for sygemeldte borgere samt samarbejdspartner med sagsbehandlere i jobcentrene.

 

FO Gimle Daghøjskole, Århus

Undervisning i Mindfulness, Stresshåndtering, Konflikthåndtering, Kommunikation, Psykologi, Positiv energi, Visualisering, Meditation og Særligt Sensitive Mennesker.

 

Gimle Daghøjskole, Århus

Jobcoaching af borgere, vejledning, samtaleterapi afklaring af arbejdsevne, rapportering, jobkonsulent/etablering af virksomhedspraktik og samarbejde med sagsbehandlere i jobcentrene.

 

AOF, Silkeborg

Mindfulnessinstruktør.

 

FOF, Favrskov

Foredrags- og kurser om Mindfulness og Særligt Sensitive Mennesker.

 

HÖJSKOLENDK, De Dansk Vestindiske Øer

Mindfulness- og coachingkurser
plus flere forløb med personlig udvikling.

 

Det siger kunderne

Referencer fra selvstændige

Referencer fra uddannelse

Samarbejde med erhverv