Vi ønsker at respektere dit privatliv og være transparente i den måde vi behandler og indsamler dine personoplysninger. Vi vil bestræbe os på, at du kender dine rettigheder, og at alt indsamling af persondata sker i henhold til den gældende lovgivning. 

Her kan du læse mere om hvordan vi behandler, opbevarer og videregiver dine persondata. Privatlivspolitikken omfatter alle, der benytter vores services og vores website og dets undersider: liselotteellegaard.dk

Skulle du have spørgsmål til, hvordan vi håndterer persondata, eller har du en forespørgsel om de persondata vi har på dig, kan du skrive til kontakt@liselotteellegaard.dk. Læs eventuelt mere i afsnittet indsigt og klager. 

Indsamling af persondata

Vi indsamler persondata på følgende måder:

  • Tilmelding af nyhedsbrev
  • Gennem udfyldning af formularer på vores hjemmeside
  • Ved brug af cookies

For at se mere om, hvordan vi benytter cookies og til hvilket formål, kan du rulle ned til vores cookiesektion.

Vi indsamler og behandler typisk en række tekniske oplysninger herunder om dit device (den enhed du benytter, når du besøger vores website – altså om det en computer, en tablet eller en mobil), IP-adresse, din placering og din adfærd på vores hjemmeside.

Formål – Hvorfor indsamler vi personoplysninger, og hvad bruger vi det til?

De oplysninger vi indsamler benyttes til at identificere dig som bruger. Oplysningerne kan vi herefter benytte til at give dig en bedre brugeroplevelse og tilpasse vores markedsføring. Vi anmoder selvfølgelig altid om dit samtykke, før vi benytter dine persondata i forbindelse med markedsføring eller anden aktivitet, hvor det er nødvendigt i henhold til lovgivningen. De oplysninger, vi anmoder om i forbindelse med udfyldning af formularer, vil kun blive benyttet til de/det beskrevne formål. Vi indsamler udelukkende persondata, hvis der forelægger en saglig grund for dette.

Opbevaring af persondata

Tid – Hvor lang tid opbevarer i mine persondata?

Vi opbevarer altid kun dine persondata i det tidsrum, det er lovligt i henhold til lovgivningen. Har vi ikke længere en saglig grund for at opbevare dine personoplysninger, vil de blive slettet. Hvor lang tid vi opbevarer og behandler dine oplysninger, afhænger af baggrunden for opbevaring. Vi kan derfor ikke oplyse en generel tidsramme for, hvor lang tid vi opbevarer og behandler dine personoplysninger. 

Videregivelse af persondata

Vi benytter os af en række tjenester og samarbejdspartnere, hvor vi videregiver dine persondata til tredjepart. Det kan f.eks. være din adfærd på vores hjemmeside, geografiskplacering, køn og alder. Hvis du vil vide mere om, hvilke tredjeparts-services vi benytter os af i forbindelse med cookies, kan du rulle ned til cookieafsnittet.

Herudover benytter vi os også af en række andre udbydere til behandling og opbevaring af persondata. Herunder:

  • Unoeuro – webserver til hosting af liselotteellegaard.dk
  • Calendly – benyttes til booking af sessioner. (USA)
  • AcyMailing – benyttes til udsendelse af nyhedsbrev samt opbevaring af samtykker. (USA)
  • Stripe – en betalingsservice. (USA)

Når vi videregiver persondata, sikrer vi os, at dine data får tilstrækkelig beskyttelse og at oplysningerne aldrig bliver benyttet til andet end det oplyste. Det betyder at vi udelukkende benytter databehandlere i EU eller andre aktører uden for EU, som lever op til persondataforordringen.

Sikkerhed

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi foretaget en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, både organisatorisk og teknisk, som skal sikre at dine persondata ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller behandles i strid med lovgivningen.

Datalæk – Sådan forholder vi os

Vi gør, hvad vi kan for at sikre dine persondata bedst muligt, men selv med de bedste procedurer og sikkerhedsforanstaltninger har historien vist, at datalæk stadig kan forekomme. Derfor mener vi også, at du skal have indblik i, hvordan vi forholder os, hvis vi skulle blive udsat for et læk, der indeholder persondata. Vi vil gerne understrege, at vi ikke har haft et datalæk af persondata.

Skulle vi blive udsat for et datalæk, hvor dine personoplysninger er blevet lækket, vil du blive underrettet om dette, i det omfang det er muligt. Vi vil altid bestræbe os på at stoppe et datalæk hurtigst muligt. Samtidig vil et datalæk blive indberettet til datatilsynet indenfor 72 timer.

Indsigt og klager

Ønsker du at få oplyst de persondata (der omhandler dig) vi behandler, har du ret til dette. Du kan også til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet i forhold til behandling af persondata. Hvis de persondata, som omhandler dig, er ukorrekte, kan du anmode om at få disse slettet eller rettet. Du har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, der omhandler dig, medmindre der er forhold som gør, at vi stadig skal behandle dine persondata. f.eks. i forhold til at opfylde anden lovgivning.

Du kan rette henvendelse om ovenstående til kontakt@liselotteellegaard.dk

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine persondata, har du mulighed for at rette henvendelse til datatilsynet.

Dette website (mindfulsolutions.dk) og dets undersider ejes og administreres af:

Virksomhed: Mindfulsolutions.dk

CVR-nummer: 33926472

Adresse: Trindsøvej 6, 8000 Aarhus C

Telefon: 53571130

Email: kontakt@liselotteellegaard.dk